О нама

Црвени крст Трстеник је независна хуманитарна и непрофитна, добровољна организација, основана у складу са правилима и принципима међународног покрета и Статута националног друштва Црвеног крста Србије. Своју делатност обавља на територији Општине Трстеник, као помоћни орган Владе и локалне самоуправе за спровођење јавних овлашћења и хуманитарна питања, у складу са програмом и мандатом Црвеног крста, а на основу Закона о Црвеном крсту Србије („Сл.гласник РС 107/205“). Устројен је као правно лице које има права и обавезе прописане законима.

prostorije

Рад Црвеног крста Трстеник базира се на општим и основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. То су:

- Хуманост
- Непристрасност
- Неутралност
- Независност
- Добровољност
- Јединство и
- Универзалност

Сходно свом устројству, Црвени крст Трстеник покреће, спроводи или учествује у разним хуманитарним акцијама у којима је циљ ублажавање стања несреће угрожених, не само у нашем окружењу, већ и широм света, учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа и других опасности у миру и рату организује прикупљање помоћи за угрожене, коју потом распоређује сходно приоритету учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва, обавља послове Службе тражења несталих лица, учествује у здравственом просвећивању становништва, организује екипе Прве помоћи, популарише добровољно давалаштво крви и организује његове акције, врши дифузију која подразумева ширење идеја Црвеног крста у складу са Женевским конвенцијама и Допунским протоколима уз ове конвенције.

У састав Црвеног крста Трстеник улази тридесет две основне организације у насељеним местима, четири Актива у радним организацијама и десет основних организација Подмладка и Омладине Црвеног крста у вртићу, основним и средњим школама.

Скупштину Црвеног крста Трстеник чини 25. чланова представника следећих облика деловања:
Основне организације Црвеног крста :

  1. Основна организација ЦК  Милутовац                 -           Јасмина Стошић
  2. Основна организација ЦК   Тоболац                      -           Виолета Јевтић
  3. Основна организација ЦК  Грабовац                     -           Добрица Срејић
  4. Основна организација ЦК  Бучје                            -           Сава Јеремић
  5. Основна организација ЦК у МЗ Стопања             -           Милан Јевтић
  6. Основна организација ЦК у МЗ Попина               -           Слободан Бабић
  7. Основна организација ЦК у МЗ Планиница         -           Драган Недељковић
  8. Основна организација ЦК у СО-е                          -           Радмила Вулетић
  9. Подружница ЦК Гимназија“Вук Караџић“           -           Ксенија Радосављавић
  10. Подружница ЦК  Техничка школа                        -           Цветковић Катарина
  11. Подружница ЦК ош“М.Ч.Чајка“                             -           Радивојевић Слађана
  12. Подружница ЦК ош“Живадин Апостоловић“      -           Снежана Јовановић
  13. Подружница ЦК Дечји вртић „Бисери“                 -           Снежана Младеновић
  14. Подружница ЦК Дом здравља                                -           Др.Весна Ђурић
  15. Подружница ЦК Народни универз.Трстеник       -           Душан Јовић
  16. Подружница ЦК ППТ“Кочна техника“                 -           Стојан Миловановић
  17. Подружница ЦК Дом ученика                                -           Лела Минашевић
  18. Подружница ЦК ППТ“Хидраулика“                     -           Милан Пецић
  19. Подружница ЦК ППТ“Сервоуправљачи“             -           Радивоје Ерић
  20. Подружница ЦК Фонд здравствене зашт.             -           Драган Лазић
  21. Подружница ЦК Центар за соц.рад                        -           Невенка Чуљић
  22. Подружница ЦК Пореска управа                           -           Драган Вуковић
  23. Омладинска теренска јединица ЦК Трстеник       -           Јасмина Стевић
  24. Друштво доб.дав.крви при ЦК Трстеник              -           Зоран Михајловић
  25. Актив жена пензионера Трстеник                          -           Вера Љубомировић

На седници Скупштине Црвеног крста Трстеник од 29.08.2014. године изабран је Управни одбор Црвеног крста Трстеник
у следећем саставу:

 1. Радосављевић Ксенија, дипл.правник из Гимназије „Вук Караџић“
 2. Др.Владан Боћанин, лекар Дома здравља у Трстенику
 3. Гордана Книћанин, новинар у РТВ Трстеник
 4. Саша Милић – директор предузећа „М-граф“
 5. Мирјана Кнежевић Степановић, запослена у „Првој петолетки“
 6. Радивоје Ерић – запослен у ППТ „Сервоуправљачи“
 7. Невенка Чуљић – соц.радник у Центру за социјални рад Трстеник

На истој седници Скупштине Црвеног крста Трстеник изабран је и Надзорни одбор Црвеног крста Трстеник од три члана у саставу:

 1. Младеновић Снежана, шеф рачуноводства у Дечјем вртићу „Бисери“
 2. Лидија Моравчевић,дипл.екон.запослена у општини Трстеник
 3. Душан Јовић, запослен у Радничком универзитету 

За председника Скупштине Црвеног крста Трстеник изабрана је Радосављевић Ксенија, дипл.правник из Гимназије „Вук Караџић“

За подпредседника Скупштине Црвеног крста Трстеник изабран  је  Др.Владан Боћанин, лекар Дома здравља у Трстенику

Секретар Црвеног крста Трстеник је г-дин Верољуб Миловановић , економиста , рођен 08.05.1959.године
на сталном раду у Црвеном крсту Трстеник од 15.03.1983.године, изабран за мандатни период 2014-2018,
уз потврђену  сагласност  Црвеног крста Србије.
У Црвеном крсту Трстеник у сталном радном односу на пословима референта програмских садржаја је и
г-ђа Милка Трошић, мед.сестра.

Најновије вести


Прва помоћ за возаче

filter

Прочитајте више...